Image by Devi Puspita Amartha Yahya

GROEI VAN SCALE-UPS.

Groei van uw scale-up kan alleen verantwoord plaatsvinden als er een goede basis en een groei-actie plan is.

 

Het gevaar met groeiambities is dat teveel focus gaat naar groeien en het organisatie fundament minder aandacht krijgt. Voor een verantwoorde groei moet het organisatiefundament op orde zijn. Daarom is mijn advies en aanpak altijd gericht op deze twee aspecten: blijvend sterk maken en houden van het organisatiefundament en een (actie)plan maken voor uw groeiambities.

 

De interne organisatie en processen moeten op orde zijn, zoals missie, visie, strategie, management, finance, HR, IT, communicatie en marketing en operations. Een plan zonder acties, is slechts een droom die op papier gezet is. Samen zorgen we voor een duidelijk en transparant groeiplan waaraan we duidelijke meetbare acties koppelen. 

Echter scale-ups moeten er ook voor waken niet in de ''groeivalkuil'' te vallen. Namelijk door te snel over te gaan tot het inrichten van eigen afdelingen als finance, HR, IT, communicatie en marketing. In deze fase is het belangrijk dat het bedrijf wendbaar blijft. 

GROEI VERSTERKENDE DIENSTEN

Ik kan u met verschillende diensten helpen bij het versterken en laten groeien van uw bedrijf.

Groeiprogamma

Wij stellen samen een groeiprogramma op. Deze variëren doorgaans van 3 tot 6 maanden. Mijn tijdsbesteding daarin varieert tussen de 15 en 30 dagen in deze periode. We maken duidelijke afspraken over wat u zelf doet, wat ik doe en waarvoor wij eventueel partners uit uw of mijn netwerk inzetten.

In het groeiprogramma maken we vaak eerst een nulmeting met het GROEI360 Model en/of de Business Value MRI. Want INZICHT is een belangrijke eerste stap om te weten waar u nu staat met uw bedrijf. Je kunt niet ergens naar toe groeien als je niet weet wat je vertrekpunt is.

CFO (interim, parttime, periodiek)

Veel bedrijven zouden we een CFO kunnen gebruiken, maar een CFO in dienst nemen is nog niet aan de orde vanwege de grootte van het bedrijf of om andere redenen. Dan betekent Finance vaak dat ''de boekhouding wordt gedaan''. Ik kunt mij zonder vaste verplichtingen inschakelen op de momenten dat het u past en voor het aantal dagen / uren dat het u past. Zo krijgt u het beste van werelden: de kwaliteit van een CFO in huis zonder de hoge salariskosten als u zelf een CFO in dienst zou nemen. 

Groeicoaching

Soms is het goed als iemand die niet betrokken is bij het dagelijkse reilen en zeilen meekijkt wat er in uw bedrijf gebeurt. Iemand die u en uw bedrijf begrijpt maar die ook kritisch durft te zijn. Iemand waar je open en in vertrouwen kunt spreken over de ambities, problemen en uitdagingen van uzelf en uw bedrijf.

U kunt me ook als commissaris inschakelen voor een meer toezichthoudende rol.

Wij maken heldere afspraken wat u van mij kunt verwachten en over de tariefstelling. Ik werk hierbij met een maand- of kwartaaltarief, waarbinnen u op basis van ''fair use'' mij altijd kunt bellen en ik op periodieke basis bij u langs kom.

Groei Inspiratie workshop

Met uw team gaan we een dag of dagdeel aan de slag met het uw groeiambities, uw bedrijfsuitdagingen, met uw missie en visie en zorgen we vooral dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan. Als kapstop hanteren we het GROEI360 Model of de Business Value MRI. De locatie van de workshop kan in overleg bepaald worden. 

Business Value MRI of een deel MRI

De Business Value MRI geeft op unieke wijze het potentieel van uw bedrijf in beeld. En dat met een korte doorlooptijd en voor een fractie van de kosten van organisatieadviesbureaus. Er zijn ook specialistische deel MRI's: Commercial Value MRI, Human Value MRI, Customer Value MRI en de Strategic Value MRI